Visiting Faculty

 

S.No. Name
1 Prof. Dr. Devraj Adhikari
2 Prof. Dr. Bal Krishna Shrestha
3 Prof. Dr. Pradip Kumar Khadka
4 Prof. Dr. Purushottam Sharma
5 Prof. Dr. Yagya Prasad Adhikari
6 Prof. Dr. Chandra Lal Shrestha
7 Prof. Dr. Chinta Mani Pokhrel
8 Dr. Madan Manandhar
9 Dr. Pusparaj Rajkarnikar
10 Dr. Yuvaraj Adhikari
11 Mr. Madhav Bhatta
12 Mr. Tul Raj Bashyal