Visiting Faculty

 

 

SN. Name
1 Prof. Dr. Devraj Adhikari
2 Prof. Dr. Pradip Kumar Khadka
3 Prof. Dr. Purushottam Sharma
4 Prof. Dr. Tirtha Raj Khaniya
5 Prof. Dr. Yagya Prasad Adhikari
6 Prof. Dr. Chandra Lal Shrestha
7 Prof. Dr. Chinta Mani Pokharel
8 Madan Manandhar
9 Pusparaj Rajkandikar
10 Yuvraj Khatiwada
11 Madhav Bhatta
12 Tul Raj Bashyal
13 Aman Arora
14 Mohit Yadav
15 Aradhya Ackshat
16 Dinesh Gajurel, PhD
17 Sajeeb Kumar Shrestha